ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Senior Backend Developer (umowa zlecenie)

Backend Developer (umowa zlecenie)

Dev Ops (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt. „Innowacyjny uniwersalny system wspierający cross-platformową rozgrywkę w grach mobilnych w zakresie zarządzania użytkownikami oraz dostarczania nowych elementów aplikacji.” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje
Oświadczenie beneficjenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Senior Backend Developer (umowa zlecenie)

Backend Developer (umowa zlecenie)

Dev Ops (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt.”Innowacyjny silnik do tworzenia sieciowej, cross – platformowej rozgrywki wieloosobowej do gier mobilnych, wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do testowania systemów, oparty o wzorzec ECS (Entity Component System).” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje
Oświadczenie beneficjenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/B

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Senior Programmer (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt.”Innowacyjny uniwersalny system wspierający cross-platformową rozgrywkę w grach mobilnych w zakresie zarządzania użytkownikami oraz dostarczania nowych elementów aplikacji.” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/M

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Senior Programmer (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt. “Innowacyjny silnik do tworzenia sieciowej, cross – platformowej rozgrywki wieloosobowej do gier mobilnych, wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do testowania systemów, oparty o wzorzec ECS (Entity Component System).” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/M

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Junior programmer (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt. “Innowacyjny silnik do tworzenia sieciowej, cross – platformowej rozgrywki wieloosobowej do gier mobilnych, wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do testowania systemów, oparty o wzorzec ECS (Entity Component System).” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017/M

dotyczące zatrudnienia ekspertów na stanowiska:

Junior programmer (umowa zlecenie)

Dotyczy projektu pt. “Innowacyjny silnik do tworzenia sieciowej, cross – platformowej rozgrywki wieloosobowej do gier mobilnych, wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do testowania systemów, oparty o wzorzec ECS (Entity Component System).” (planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

Szczegółowe informacje